AMIS

कृषि बजार सुचना सेवा को छोटो परिचय

कृषि उद्यम केन्द्र को प्रमुख गतिबिधी मध्य बजार सुचना सेवा पनि एक हो । यस गतिबिधी अन्तर्गत नेपालका ३५ प्रमुख बजारहरु र भारतीय बजारहरु बाट तरकारी, फलफुल र मसला जन्ने बस्तुको थोक मुल्य सुची सन्कलन्, सम्प्रेसन र प्रवाह गर्ने कार्य दैनिक रुपमा गर्दै आइरहेको छ । साथै यस केन्द्रको वेब साइट www.agripricenepal.com बाट पनि थोक मुल्य सुची प्रवाह गर्ने, टेलिफोन मार्फत नोटिस बोर्द (Notice Board) सेवा, SMS मार्फत बजारको मुल्य सुची समबन्धी सुचना प्रवाह गरिदै आइरहेको र मोबाइल मा ‘Krishi Udhyam Bazar’ अप्लिकेसन प्रयोग गरी कृषि बस्तुहरुको बिबरण राख्न सकिने ।

अन्ने बिबर णको लागि download AMIS गर्नु होला ।

1. Price Entry Manual- Entry method of MIS

2. Price Report Manual from Web Browser for Subscriber – Web_Manual

3. Markets Codes and Commodities codes of SMS –

Figure 1                                                 Map of AMIS Market
AMIS for AEC nepaliMap